Novinky

Dne 1. července 2024 věnovala Nadace Okřídlené kolo 150.000 Kč ze sbírkového účtu NOK (278975072/0300, VS: 475179) společnosti České dráhy, a.s. na realizaci opravy parní lokomotivy 475.179 "Šlechtična" do provozního stavu.

Za Nadaci Okřídlené kolo všem dárcům velmi děkujeme.

Nadace Okřídlené Kolo věnovala (6/2024) Národnímu technickému muzeu dar ve výši 100.000 Kč pro opravu a zprovoznění elektrického motorového vozu M400.001 "Elinka" z roku 1903 (výroba Ringhoffer /Křižík). Národní technické muzeum plánuje zprovoznění a celkové dokončení opravy exponátu do konce měsíce srpna roku 2024.

Vážení příznivci železniční historie,

jak jsme Vás již dříve informovali, ve spolupráci s ČD probíhá sbírka na opravu parní lokomotivy 475.179 "Šlechtična". Svůj příspěvek můžete poukázat na účet 278975072/0300 s variabilním symbolem 475179. Novou zprávou je, že všichni přispěvatelé, kteří uvedou svůj kontakt do poznámky platby pro příjemce, jsou automaticky zařazení do slosování o dvoudenní rekreační pobyty pro dvě osoby v rekreačních zařízeních Odborového sdružení železničářů (viz přiložený leták).

Vedení Nadace Okřídlené kolo se připojuje k petici za zachování areálu Libereckých výstavních trhů, kde nyní působí také Technické muzeum Liberec, jako volnočasového prostoru využívaného veřejností jako prvek kultury a technického vzdělávání i území klidu, odpočinku a dětských her. S novou bytovou výstavbou a automobilovou dopravou v tomto místě jako signatáři této petice nesouhlasíme.