sbírka Národního technického muzea; provozuje Depo historických vozidel Českých drah a.s. ve spolupráci s občanským sdružením Společnost železniční, výtopna Veselí nad Moravou

Poválečná výroba parních lokomotiv v ČKD Praha neznamenala pouze dodávky nejmodernějších strojů pro ČSD nebo na export, ale také pro vlečkaře. V polovině 50. let nabízela Libeňská lokomotivka typovou řadu moderně řešených lokomotiv. Nejmenší z nich byla dvounápravová lokomotiva typu 1435 BS 200, nejrozšířenější byl tříosý typ 1435 CS 400 nebo silnější 1435 CP 600 a nakonec nejmohutnější a nejvýkonější byl typ 1435 EP 1000, představující vrchol konstrukce ve své kategorii. Dnešních dnů se dočkala jediná lokomotiva tohoto typu, vyrobená jako osmá v pořadí pod továrním číslem 3591/1956. Spojené ocelárny, národní podnik, Kladno ji objednaly 18. 5. 1954 a o dva roky později byla dokončena. Na vlečce SONP, které za ni zaplatily 560 764,-kčs, jezdila pod pořadovým číslem 32. Stroj sloužil až do konce roku 1978, kdy byl převeden na vytápěcí kotel a v následujícím roce byl také zrušen. Namísto sešrotování byla lokomotiva převzata do železniční sbírky Národního technického muzea. V roce 1994 započalo náročné restaurování lokomotivy do provozuschopného stavu, které bylo dokončeno v roce 2014.

http://www.albatros.vlaky.net/vytopna%20veseli/index.php?page=uvod