Nadace oslovuje sponzory a donátory za účelem získávání darů formou finančních prostředků, případně movitého i nemovitého majetku k naplnění poslání nadace.

K jednotlivým projektům vede nadace účet, na který je možné posílat finanční příspěvky – ty jsou využity výlučně ve prospěch uvedeného projektu. Nadace spolupracuje na reklamě sloužící k propagaci záchrany cenných historických památek v oblasti kulturního dědictví našich železnic. Nadace poskytuje reklamní plochu za účelem získávání finančních prostředků k naplnění poslání nadace. Náklady na na svůj provoz hradí Nadace z příjmů za pronájem prostor v nadační budově v Přerově.

Pokud vás zaujme činnost naší nadace a projekty které podporujeme, kontaktujte nás. Každá pomoc je vítaná a historie našich železnic si ji zaslouží.