Parní lokomotiva 464.202 byla postavena v roce 1956 v lokomotivce Škody Plzeň, která se tehdy nazývala Závody V. I. Lenina. Jednalo se poslední typ parní lokomotivy vyvinutý pro Československé státní dráhy. Přes plánovanou výrobu několika desítek kusů, byly nakonec postaveny jen dva stroje.

Lokomotiva 464.202 byla v začátku svého provozu nasazena na vozbu osobních vlaků z Jihlavy do Brna, Znojma a Prahy. Později sloužila na tratích z Brna do Přerova a České Třebové. Od roku 1972 se jejím mateřským depem stala Olomouc, kde jezdila především na tratích do Krnova a Nezamyslic.

V roce 1974 byla lokomotiva předána do sbírek Národního technického muzea, které ji převezlo do svého depozitáře v Čelákovicích. V roce 1980 byla lokomotiva v Nymburce opravena do vystavovatelného stavu a jako neprovozní exponát NTM. V osmdesátých letech ji do své péče převzalo lokomotivní depo Olomouc, kde byla po náročné opravě v červnu 1993 zprovozněna. Od té doby najezdila tisíc kilometrů v čele zvláštních vlaků pro veřejnost. V roce 2009 lokomotivě skončila životnost kotle a musela být odstavena.

Na základě dohody mezi Českými drahami a Národním technickým muzeem bylo rozhodnuto, lokomotivu opravit a nadále prezentovat jako provozuschopný exponát dokládající historii našich železnic. Nadace Okřídlené kolo proto vyhlásila sbírku a společně s partnery začala shromažďovat prostředky na opravu „Rosničky“. Nakonec se podařilo nashromáždit finanční prostředky na opravu ze tří zdrojů: z rozpočtu Depa historických vozidel ČD a.s., sbírky Nadace Okřídlené kolo a z programu Ministerstva dopravy ČR „„Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel“.

Díky tomu byla v létě roku 2014 oprava lokomotivy 464.202 „Rosnička“ dokončena v Muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka a stroj se tak mohl v září vrátit na Moravu, kde je doma už třicet let.