je nezávislá nezisková organizace, která již více než 20 let shromažďuje finanční i nefinanční podporu k záchraně a obnově železniční historie v České republice. Jejím hlavním posláním je získávání prostředků pro opravu a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb, zařízení a vybavení, zejména ve vlastnictví Českých drah, a.s. a Národního technického muzea, jakož i jiných drážních i nedrážních subjektů. Pro naplnění svého poslání spolupracuje jak Nadace, tak i její představitelé s Českými drahami, a.s., Správou železniční dopravní cesty, a.s., s Národním technickým muzeem v Praze i s Odborovým sdružením železničářů, s Federací strojvůdců, Unií železničních zaměstnanců a rovněž se zástupci železničních opraven a dep kolejových vozidel.

x
let od založení nadace
x
úspěšných projektů

Novinky

středa, červenec 03, 2024 Novinky
Dne 1. července 2024 věnovala Nadace Okřídlené kolo 150.000 Kč ze sbírkového účtu NOK (278975072/0300, VS: 475179) společnosti České dráhy, a.s. na realizaci opravy parní lokomotivy 475.179 "Šlechtična" do provozního stavu. Za Nadaci Okřídlené kolo všem dárcům velmi děkujeme.
středa, červen 26, 2024 Novinky
Nadace Okřídlené Kolo věnovala (6/2024) Národnímu technickému muzeu dar ve výši 100.000 Kč pro opravu a zprovoznění elektrického motorového vozu M400.001 "Elinka" z roku 1903 (výroba Ringhoffer /Křižík). Národní technické muzeum plánuje zprovoznění a celkové dokončení opravy exponátu do konce měsíce srpna roku 2024.
čtvrtek, červen 13, 2024 Novinky
Vážení příznivci železniční historie, jak jsme Vás již dříve informovali, ve spolupráci s ČD probíhá sbírka na opravu parní lokomotivy 475.179 "Šlechtična". Svůj příspěvek můžete poukázat na účet 278975072/0300 s variabilním symbolem 475179. Novou zprávou je, že všichni přispěvatelé, kteří uvedou svůj kontakt do poznámky platby pro příjemce, jsou automaticky zařazení do slosování o dvoudenní rekreační pobyty pro dvě osoby v rekreačních zařízeních Odborového sdružení železničářů (viz přiložený leták).

Dokončené projekty