Správní rada Nadace

Bc. Martin Vavrečka

předseda správní rady

Ing. Petr Tauber, MBA

místopředseda správní rady

Ing. Jindřich Rachota

člen správní rady

Ing. Dušan Tylich

člen správní rady

Ing. Pavel Švagr, CSc.

člen správní rady

Jaroslav Vincour

člen správní rady

Mgr. Alexandr Křížek

člen správní rady

Dozorčí rada Nadace

Mgr. František Bureš, MBA, LL.M.

předseda dozorčí rady

Ing. Antonín Blažek, Ph.D.

místopředseda dozorčí rady

Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba

člen dozorčí rady

Jiří Loucký

člen dozorčí rady

Ing. Jiří Tylich

člen dozorčí rady

Vedení Nadace

Zdeněk Vysloužil

ředitel nadace

Ing. Tereza Gojná

ekonomka, asistentka