Nadace Okřídlené kolo a České dráhy, a.s. v roce 2022 otevřely sbírkový účet na opravu parní lokomotivy 475.179 "Šlechtična". Oprava stále probíhá a pro případné nové dárce si dovolujeme připomenout číslo účtu a variabilní symbol.

Děkujeme.

za Nadaci Okřídlené kolo

Zdeněk Vysloužil
ředitel nadace

Číslo sbírkového účtu: 278975072/0300
Variabilní symbol: 475179