NTM, jako spoluzakladatel Nadace Okřídlené kolo (NOK), a NOK se podpisem Memoranda dohodly na prohloubení vzájemné partnerské spolupráce v oblasti získávání finančních zdrojů na zajištění oprav historických kolejových vozidel ve vlastnictví NTM, například na dokončení renovace interiéru přípojného vozu Ca 4-5086 z roku 1931.

„Věřím, že prohloubení spolupráce NOK s NTM bude pro nás výzvou pro další aktivní činnost v rámci jednání se SŽDC a ČD,“ řekl při této příležitosti Martin Vavrečka, předseda Správní rady NOK a místopředseda OSŽ.

Spolupráce popsaná v Memorandu, podepsaném v úterý 2. 10. 2019, se vztahuje i na oblast zachování a využití historických drážních budov a železniční techniky na území ĆR. Předmětem spolupráce bude především metodická činnost i v součinnosti se SŽDC, s. o., a ČD, a. s., při hledání alternativního kulturního využití drážních objektů, které v důsledku modernizace železnice ztratily svůj účel a pro dopravce a správce infastruktury představují ekonomickou zátěž. „V tuto chvíli se Národní technické muzeum stává po SŽDC a ČD třetím hlavním partnerem Nadace. Je to pro nás dost důležitý moment pro to, abychom mohli rozvíjet konkrétní menší projekty v regionech a podporovat železniční muzejnictví,“ dodal ředitel Nadace Zdeněk Vysloužil s tím, že cílem je především zintenzivnění spolupráce NOK a NTM při rozvoji regionálního železničního muzejnictví v České republice.

Martin Vavrečka při této příležitosti předal generálnímu řediteli NTM Mgr. Karlu Ksandrovi symbolický šek na 100 000 Kč, který je určen na renovaci interiéru vozu Ca 4-5086. Prostřednictvím sbírkového transparentního účtu mohla Nadace poskytnout NTM finanční prostředky na projektové a přípravné práce. Opravený vůz se má stát součástí flotily historických železničních vozů, po nichž roste poptávka a kterých je stále nedostatek. „Při historických jízdách typu Prezidentský vlak 2018 se dostáváme do situace, že soupravy kapacitně nestačí. Takže předáním šeku ve výši 100 000 Kč chceme nejen přispět k záchraně tohoto vozu, ale i přispět na klíčové práce, aby ten projekt mohl být zahájen a vůz co nejdříve zařazen do historických souprav,“ poznamenal Zdeněk Vysloužil.

NOK se podpisem Memoranda rovněž stala jedním z hlavních partnerů při budování Muzea železnice a elektrotechniky v Praze. Poprvé od roku 2000, především díky spolupráci Ministerstva kultury a NTM, se podařilo připravit podmínky pro to, aby byl zahájen největší projekt tohoto druhu v České republice, projekt největšího železničního muzea, které se bude nacházet v místě bývalého depa na Masarykově nádraží v Praze. „Příprava tohoto projektu opravdu trvala plných devatenáct let, ten posun nastal až v době, kdy Ministerstvo kultury bylo schopno vyčlenit finanční prostředky na tento záměr. Dnešním podpisem Memoranda se tak NOK stává jedním z hlavních partnerů i tohoto projektu už v přípravné fázi, abychom mohli v celém průběhu podporovat tento projekt společně,“ uvedl dále ředitel Nadace Zdeněk Vysloužil.

Slavnostní akt svojí účastí podpořili nejen členové Správní a Dozorčí rady Nadace Okřídlené kolo, ale i zástupci partnerů, konkrétně za Ministerstvo kultury ČR náměstek ministra kultury Ing. Jiří Vzientek, senátor Miroslav Adámek, místopředseda NOK Ing. Petr Tauber za SŽDC, Ing. Rostislav Novák za ČD, a Mgr. Michal Novotný. PhD., ředitel Železničního muzea NTM.

Michael Mareš