je nezávislá nezisková organizace, která již více než 20 let shromažďuje finanční i nefinanční podporu k záchraně a obnově železniční historie v České republice. Jejím hlavním posláním je získávání prostředků pro opravu a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb, zařízení a vybavení, zejména ve vlastnictví Českých drah, a.s. a Národního technického muzea, jakož i jiných drážních i nedrážních subjektů. Pro naplnění svého poslání spolupracuje jak Nadace, tak i její představitelé s Českými drahami, a.s., Správou železniční dopravní cesty, a.s., s Národním technickým muzeem v Praze i s Odborovým sdružením železničářů, s Federací strojvůdců, Unií železničních zaměstnanců a rovněž se zástupci železničních opraven a dep kolejových vozidel.

x
let od založení nadace
x
úspěšných projektů

Novinky

čtvrtek, červen 13, 2024 Novinky
Vážení příznivci železniční historie, jak jsme Vás již dříve informovali, ve spolupráci s ČD probíhá sbírka na opravu parní lokomotivy 475.179 "Šlechtična". Svůj příspěvek můžete poukázat na účet 278975072/0300 s variabilním symbolem 475179. Novou zprávou je, že všichni přispěvatelé, kteří uvedou svůj kontakt do poznámky platby pro příjemce, jsou automaticky zařazení do slosování o dvoudenní rekreační pobyty pro dvě osoby v rekreačních zařízeních Odborového sdružení železničářů (viz přiložený leták).
neděle, červen 09, 2024 Novinky
Vedení Nadace Okřídlené kolo se připojuje k petici za zachování areálu Libereckých výstavních trhů, kde nyní působí také Technické muzeum Liberec, jako volnočasového prostoru využívaného veřejností jako prvek kultury a technického vzdělávání i území klidu, odpočinku a dětských her. S novou bytovou výstavbou a automobilovou dopravou v tomto místě jako signatáři této petice nesouhlasíme.
sobota, květen 25, 2024 Novinky
Nadace Okřídlené kolo a České dráhy, a.s. v roce 2022 otevřely sbírkový účet na opravu parní lokomotivy 475.179 "Šlechtična". Oprava stále probíhá a pro případné nové dárce si dovolujeme připomenout číslo účtu a variabilní symbol.

Dokončené projekty