Podpisem darovací smlouvy a předáním „symbolického šeku“ i úvodní částky v hodnotě 100 000,- Kč na renovaci parního vozu „Komarek“ vyrobeného v roce 1903 do plně provozního stavu navazuje Nadace Okřídlené Kolo na dlouhodobou spolupráci s NTM, které je zároveň jedním z jejích spoluzakladatelů.

NOK se od svého založení v roce 2004 podílela na celé řadě projektů, které přivedly z provozu dlouhodobě odstavená kolejová vozidla nejen ze sbírky NTM zpět na koleje.

Renovace parního vozu „Komarek“ proběhlá v roce 2006 byla z velké části hrazena právě za podpory a z prostředků získaných Nadací Okřídlené Kolo.

Na tuto spolupráci představitelé obou institucí navazují, čímž dále naplňují poslání NOK i NTM a prohlubují spolupráci, která byla v roce 2019 posílena podpisem společného memoranda o rozvoji železničního muzejnictví v ČR, a která v témže roce přinesla finanční prostředky na pokračování renovačních prací na osobním voze Ca 4-5086 z roku 1931, taktéž ze sbírky NTM.

Nadace Okřídlené Kolo svou podporou renovace vozu M124.001 pokračuje v soustavné finanční i nefinanční projektové podpoře NTM i dalších partnerů ve snaze pomoci co nejvíce legendárním vozidlům české a československé železnice zpět na koleje. Předání peněžitého daru na opravu jmenovaného vozidla je i symbolickou výzvou pro budoucí donátory, kterým není lhostejná minulost české železnice a považují její záchranu i jako součást určité společenské i firemní odpovědnosti pro současné i budoucí generace a zároveň i jako významný příspěvek k zachování našeho českého kulturního dědictví v 21.století.

Národní technické muzeum ve spolupráci se svými partnery (včetně NOK) vrátilo v uplynulých letech na koleje celou řadu kolejových vozidel, jmenovitě kupř. parní lokomotivu 464.202, parní motorový vůz M124.001 „Komarek“, osobní vůz Ca 4-5086, elektrický motorový vůz M400.001 „Elinka“ nebo parní lokomotivu ČKD EP1000.

Zdroj: Tisková zpráva NTM