AKTUALIZOVÁNO: 28. 2. 2022  

Vážení partneři NOK, Vážení dárci, Vážení příznivci a fanoušci „Železniční nostalgie“,

po vyhlášení společného záměru renovace parní lokomotivy 498.112 (Albatros) a veřejné sbírky ve spolupráci ČD a.s. s NOK zveřejňujeme aktuální stav veřejného sbírkového účtu NOK: 278975072/0300 vedeného u Krajského úřadu Olomouc s variabilním symbolem 498.112 pro tento záměr.

Průběžný stav veřejné sbírky renovace parní lokomotivy "Albatros " ČD a.s. s uvedeným variabilním symbolem 498.112 ke dni 28. 2. 2022 činí 270 .119 Kč.
V případě přispění finančních prostředků na výše uvedený veřejný sbírkový účet NOK vedený u Krajského úřadu Olomouc zároveň vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně zaslané finanční částky.

Jsme tímto velmi rádi a velmi potěšení, že vás náš společný záměr veřejné finanční sbírky s ČD a.s. pro renovaci úžasné parní lokomotivy 498.112 (Albatros) zaujal a velice děkujeme každému jednomu z vás, který na náš výše uvedený veřejný sbírkový účet NOK do této chvíle již přispěl. Vážíme si toho.

Budeme také velmi rádi za každý další příspěvek pro dosažení našeho společného cíle a postupnou renovaci parní lokomotivy Albatros s ohledem na finanční náročnost celé renovace.
Pro možné dárce jen opět uvádíme, že v případě finanční podpory právě tomuto záměru renovace parní lokomotivy Albatros je důležité vždy uvést i variabilní symbol 498.112 !

O dalším průběžném stavu i finanční výši této sbírky vás budeme pravidelně informovat na těchto webových stránkách NOK.

Za Nadaci Okřídlené Kolo vám všem DĚKUJEME!

Martin Vavrečka
předseda SR NOK