Parní lokomotiva Albatros (nyní s číselným označením 498.112) byla výrobně dokončena na začátku roku 1955 pod výrobním číslem 3063, před zahájením renovace chyběla lokomotivě řada podstatných komponentů. Centrum historických vozidel Českých drah se rozhodlo pro záchranu tohoto ojedinělého vozidla před jeho úplnou devastací.

Pro velký zájem ze strany fanoušků železniční historie připravily České dráhy ve spolupráci s Nadací Okřídlené Kolo pro zájemce nově možnost přispět na sbírkový účet, a cíleně tak pomoci k renovaci tohoto unikátního stroje. Pro přímou podporu renovace z řad veřejnosti prosíme přispěvatele, aby vždy uvedli i variabilní symbol 498112 (číselné označení lokomotivy Albatros).


Sbírkový účet Nadace Okřídlené Kolo: 278975072/0300
Variabilní symbol: 498112


Začátkem listopadu loňského roku byl Albatros převezen z Loun do České Lípy, kde probíhá jeho restaurování techniky pod vedením Davida Morce a Jiřího Cikána. Oba tyto pány můžete běžně potkat například na stanovišti parní Šlechtičny 475.179. Cílem Centra historických vozidel Českých drah je z Albatrosu, jediného kusu řady 498.1 v majetku národního dopravce, udělat vystavovatelný exponát. Začátkem května například v rámci renovace proběhl v České Lípě výplach kotle, na kterém se podepsal i fakt, že lokomotiva po odstavení z provozu v roce 1973 poté několik let sloužila k vytápění v dolech. Renovací projde i tendr, který sloužil jako zásobník vody a uhlí.

V ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka je možné si prohlédnout další Albatros, ale „nulkové“ řady. Další, jedničkový (498.106), je v depozitáři Národního technického muzea v Chomutově. Provozní exemplář s označením 498.104 se nachází v Bratislavě. Termín dokončení renovace není pevně stanoven, opravy budou probíhat dle časových možností personálu v České Lípě. O umístění tohoto exponátu bude poté rozhodnuto až ve finální fázi renovace.

Historie "jedničkových Albatrosů":

Od počátku provozu byly lokomotivy této řady využívány především na nejtěžších rychlících na hlavní trati Praha – Bratislava. V průběhu let bylo možné lokomotivy této řady potkat také například na tratích Bratislava – Košice, Praha – Žilina či Bratislava – Štúrovo a zajížděly dokonce až do Maďarska, do pohraničních stanic Szob a Komárom. Nástup nové elektrické a také motorové trakce způsobil od konce 60. let postupný útlum provozu parních lokomotiv, řadu 498.1 nevyjímaje. Ta se tak dostala i do Plzně s určením pro pražskou trať. A zatímco na Slovensku byly poslední lokomotivy řady 498.1 odstaveny z provozu již v roce 1973, v Česku byla jako zcela poslední nasazována lokomotiva 498.103 mezi Domažlicemi a Plzní až do poloviny října roku 1976. Poté následovala již jen krátká epizoda působení lokomotivy 498.106 ve vozbě osobních vlaků mezi Brnem a Přerovem na podzim roku 1978, to však již pro provedené opravě coby muzejní lokomotivy.