Novinky

Navštivte hlavní českolipské nádraží 4. června 2022 a svezte se s námi parní lokomotivou „Rosnička“. Jízdní řád a další informace najdete v letáku níže.

S hlubokou lítostí Vám sdělujeme, že dne 9. ledna 2022 nás v nedožitých 78 letech náhle opustil jeden ze zakladatelů Nadace Okřídlené Kolo a dlouholetý člen SR NOK pan Kurt Mužík. V jeho osobě ztrácíme nejen kolegu ale i kamaráda. Za vše touto cestou velmi děkujeme. Prosíme uctěme jeho památku tichou vzpomínkou.

Za Nadaci Okřídlené Kolo

Martin Vavrečka
předseda SR NOK

Institut pro památky a kulturu, o. p. s., vyhlásil v úterý 14. 9. 2021, v barokním refektáři dominikánského kláštera v Praze, výsledky soutěže veřejných sbírek na historické památky - MÁME VYBRÁNO.

Nadace Okřídlené kolo (NOK) zaujala redakci především prezentací své činnosti a realizovaných projektů na webových stránkách Nadace, respektive prezentací veřejného sbírkového účtu NOK společně s ČD, a. s., v případě záměru renovace parní lokomotivy „Albatros“.